Spontane Sollicitaties

Persoonlijke informatie

Profiel kandidaat

curriculum vitae
Sleep je bestanden hier om te uploaden of
Motivatiebrief (niet verplicht)
Sleep je bestanden hier om te uploaden of

Privacy beleid sollicitanten

Meer lezen

Privacy beleid

Met inachtneming van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), geef ik toestemming mijn persoonsgegevens te verwerken in het kader van de werving- en selectieprocedure en het gerechtvaardigd belang van Titeca Accountancy. Wij houden jouw persoonsgegevens niet langer bij dan noodzakelijk voor de doeleinden zoals beschreven. Indien er aan de werving- en selectieprocedure geen positief gevolg gegeven wordt, houden wij jouw persoonsgegevens nog 3 jaar bij na afloop van de procedure. Indien wij jouw persoonsgegevens nadien nog zouden willen bijhouden, zullen wij jou hieromtrent uitdrukkelijk, schriftelijk en voorafgaand de nodige toestemming vragen. Als kandidaat heb je een niet-absoluut recht op toegang, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar, overdraagbaarheid en intrekking van de gegeven toestemming. Ik verklaar dat de verstrekte informatie nauwkeurig is, en zo nodig is bijgewerkt naar de laatste stand van zaken. Bijgevoegde bestanden bevatten naar mijn weten geen computervirussen of malware. Ik geef geen toestemming om mijn persoonsgegevens te verwerken met het oog op direct marketing.

Wil je meer weten over het privacybeleid van Jobtoolz Klik hier